Kategóriák

TOP termékek

Termékajánló

Miért minket válasszon?
Folyamatos termékfeltöltés
Állandó akciók, kedvezmények
Megrendelés követési lehetőség
Alacsony szállítási költség
Elérhetőségünk
www.villamossag.hu
+36-79/326-891
webshopvillamossag.hu

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fejes István EV.  (továbbiakban Szolgáltató) és a Fejes István EV. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Fejes István EV

A Szolgáltató székhelye: 6500 Baja, Szabadság u. 6.

A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye: 6500 Baja, Szabadság u. 6.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@villamossag.hu

A Szolgáltató telefonos elérhetősége (ügyfélszolgálat): +36-79-326-891

(hívás díja nem emelt díjas hívás)

A Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság és nyilvántartásba vételi szám: Baja Önkormányzat, Vállalkozói igazolvány száma: EV-779518

A Szolgáltató adószáma: 44003535-2-23

A Szolgáltató uniós adószáma: HU44003535

A Szolgáltató kamarai tagsága:  BA44003535

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatai: (elektronikus levelezési címe): UNAS Online Kft, H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas @unas.hu

 

A Szolgáltató ügyfélszolgálata:

 

Cím:

6500 Baja, Szabadság u. 6.

Telefon

+3679-326-891

Nyitvatartás:

Hétfőtől – péntekig: 8,00 – 17,00

 

Szombaton: 8,00 – 12,00

 

 

1 .Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.villamossag.hu weboldalon található webáruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza. 

1.2. A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. A Webáruházban történő vásárlás nem kizárólag a Vásárló regisztrációja esetén lehetséges, azaz a szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció nem szükséges.

 

1.3. A Webáruház szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. Regisztráció, bejelentkezés

2.1. A Vásárló a www.villamossag.hu oldalon található „Regisztráció” menüpontra történő kattintással regisztrálhat. A regisztráció után a Vásárló a „Bejelentkezés” menüpontra történő kattintással, regisztrált e-mail címe és jelszava megadását követően kezdheti meg a vásárlást. 

2.2. A Vásárló a regisztráció során megadott adatait a későbbiekben módosíthatja, a bejelentkezést követően az „Adataim” linkre történő kattintással. A Szolgáltatót az adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli. 

2.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Vásárló által a regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémákért, hibákért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az a Szolgáltatónak nem felróható okból harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik. 

 1. Vásárlás menete

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítása az áruhoz mellékelve megküldésre kerül. Ha a Vásárló a kötelező használati utasítást nem kapná kézhez az áruval együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, és az ebben az esetben az pótlásra kerül. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége a Vásárlónak, úgy kérjük forduljon bizalommal a Szolgáltató ügyfélszolgálatához.  A Szolgáltató ügyfélszolgálatának adatait a Webáruház „információk” oldalán az „elérhetőség” vagy „kapcsolatfelvétel” menüpont alatt találja.

 3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót és az esetleges környezetvédelmi termékdíjat, továbbá a csomagolás költségét tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

 

3.4. Amennyiben az áru mellett hibás ár kerül feltüntetésre - különös tekintettel arra az esetre, ha  nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő  ár kerül feltüntetésre, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár - a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Várásló elállhat vásárlási szándékától.

 1. Megrendelés

4.1.A Vásárló a Webáruházban megrendelést a megvásárolni kívánt termék(ek) virtuális kosarában történő elhelyezését, majd a „Pénztár” gombra kattintást követően tud leadni. A Pénztár menüpont alatt a Vásárló kiválaszthatja a termék szállítási és fizetési feltételeit, illetve ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját. A vásárló megrendelését ezt követően a „Megrendelem” gombra kattintással adja le.  A „Megrendelem” gomb lenyomását megelőzően a Vásárló a „Vissza” gomb használatával módosíthatja a kiválasztott szállítási és fizetési feltételeket. 

4.2. A megrendelni kívánt áru(k)nak a Vásárló egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek. 

4.3. Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vásárló megrendelését az Webáruházon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz. A megrendelést követően a Vásárló egy számítógépes rendszer által automatikusan generált és kiküldött levelet kap a regisztráció során megadott e-mail címre, a megrendelt tételek feltüntetésével. Az automatikus visszaigazoló e-mail üzenet csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti a megrendelés 4.4. pont szerinti megerősítését. Az automatikus visszaigazoló levél nem jelenti azt, hogy megrendelt termék raktáron van. 

4.4. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően legkésőbb - az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével - 48 órán belül e-mail vagy telefonos megkeresés útján megerősíti a megrendelést, és tájékoztatja a Vásárlót a termék szállításának vagy személyes átvételének várható időpontjáról. 

4.5. Nem minősül a megrendelés 4.4. pont szerinti megerősítésének a szolgáltatás olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl. ideiglenes készlethiányról, vagy a 3.4. pontban foglaltakról értesíti. 

4.5. A Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. A szerződés megkötése, létrejötte

5.1. Amennyiben a Vásárlóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló automatikus rendszerüzenetet (4.3. pont) küldte meg a Szolgáltató, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek.

5.2. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a Vásárló megrendelését a 4.4. pontban foglaltak szerint megerősítette.

5.3. A megkötött szerződés írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés az 8.1 pont szerinti elállási határidő elteltét követően, elállás hiányában a rendszerből automatikusan törlésre kerül. A szerződést a Szolgáltató  nem iktatja. A Szolgáltató szerződést kizárólag magyar nyelven köt.

5.4. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, amennyiben 4.4. a Vásárló részére nem érkezik meg a visszaigazolás a megrendelésről.

 

 

 1. Fizetési feltételek

6.1. A „Megrendelem” gombra történő kattintással a Vásárló szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá  - a megrendelés Szolgáltató általi, 4.4. szerinti megerősítését követően - fizetési kötelezettsége keletkezik.

6.2. A Vásárló fizetési kötelezettségének az alábbiak szerint tehet eleget:

a./ Futárral történő házhozszállítás esetében a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a futárnak, vagy internetes bankkártyás fizetés esetén a rendelés leadásakor előre kell kifizetni.

 

b./ Bolti átvétel esetén a rendelés összege az üzletben használt fizetési eszközökkel – készpénz, bankkártya – egyenlíthető ki. Az üzletünkben elfogadásra kerülő bankkártyák aktuális listája megtalálható a weboldalunkon.

 

c./ Külföldi megrendelés esetén a kiválasztott termékek vételárát, a szállítási költséget és a banki költséget az elkészített árajánlat alapján átutalással, előre kell kifizetni.

 

6.3. A fizetési módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Pénztár” menüpont alatt választhatja ki

 

 1. Szállítási feltételek

7.1. A megrendelt termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontját a Szolgáltató  a termék információs lapján, illetve a megrendelés megerősítésében feltünteti. Amennyiben a termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontja megváltozik, a Szolgáltató arról haladéktalanul értesíti a Vásárlót.

7.2 . Személyes (bolti) átvétel

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendelt áru(ka)t személyesen átvegye, telefonon vagy e-mailben egyeztetett határidőn belül, a Szolgáltató üzlethelyiségében.

A bolti átvétellel rendelt termékek esetében nincs szállítási költség. Az átvételre a rendelés leadását követő 2-7 munkanapon belül van lehetőség a bolt nyitvatartási ideje alatt. Az átvétel előtt külön értesítést küldünk e-mailen, amennyiben a rendekés megérkezett a boltba

7.3. Házhoz szállítás

A Webáruház által forgalmazott, raktáron lévő termékek futárral történő házhozszállítási határideje 1 munkanap. A munkanapokon 12 óráig leadott rendeléseket a következő munkanapon, a pénteken 12 óráig leadottakat hétfőn, a hétvégi rendeléseket pedig a következő hét keddi napján szállítja ki a Szolgáltató. A kiszállítás előtti napon e-mailben értesítjük Partnereinket a csomag feladásáról.

A házhoz szállítás díjköteles, amelyet a Vásárló köteles megfizetni. Az aktuális szállítási díjakat a Szolgáltató a www.villamosag.hu  weboldalon közzéteszi.

Ha egy Vásárlótól egy napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második, vagy attól több ugyanaznapi rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, úgy a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának a jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.4. Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól.

7.5. A szállítási módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Pénztár” menüpont alatt választhatja ki.

7.6. A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot ellenőrizni, annak külsőleg sértetlenségét ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni.

Amennyiben a Vásárló bármi sérülést tapasztalna a csomagon külsőleg, úgy ezen tényt  jelezze a futárcégnek, kérve az áru tételes átadását a futárcégtől, és helyszíni jegyzőkönyv felvételét az esetleges sérülésekről. Az így keletkezett károkért a futárcéget terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló figyelmetlenségéből eredően elmarad a tételes átadás és a jegyzőkönyv felvétele (azaz a Vásárló nem jelzi a csomag külső sérülését a szállítást végző felé az átadás időpontjában), utólagosan hiányosságokra, sérülésekre vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A futárcégnek is csak az átadás időpontjában áll módjában elfogadni a csomag sérülésére vonatkozó reklamációt. Utólagos reklamációra nincs lehetőség! A törékeny, törékenynek vélt árukat a Szolgáltató mindig törékeny jelzéssel adja át a fuvarozást végző cég felé.

 

 1. Elállás joga

 

8.1. A Vásárló a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat.

8.2. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:

- a termék átvételének napjától,

- több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától

számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja (5.2. pont), és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

8.3. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi úton juttathatja el a Szolgáltató részére:

 

Név: Fejes István EV

Postacím: 6500 Baja, Szabadság u. 6.

Telefax: 36-79-326-891

E-mail cím: webshop@villamossag.hu

 

A csak telefonon leadott elállási nyilatkozatot a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

A Vásárló az elállás jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező minta felhasználásával is gyakorolhatja.

 

 

8.4. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

8.5. Ha a Vásárló a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló  elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított  14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült fuvarozási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek, amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató  által kínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

 

8.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

8.7. A Vásárló köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy, a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

 

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék postai úton vagy utánvétes csomagként nem küldhető vissza.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

8.8.  Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.9. A Vásárló felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

8.10. A Vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát

 

- az olyan nem előre gyártott termék esetében a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

8.11. Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

 

 

 1. Jótállás

 

9.1. A Szolgáltatót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.2. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

9.3. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

 

 

 1. Kellékszavatosság

 

10.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

10.2. A Vásárló  - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. / Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára - más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest, azzal összehasonlítva - aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet

b./ Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

10.3. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

10.4. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló.

 

10.5. A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

10.6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 1. Termékszavatosság

 

11.1. A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint – a 10.2 pont alatt meghatározott  kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

11.2. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

11.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

11.4. Termékszavatossági igényét a  Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

11.4. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

11.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

11.6. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.7. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 10. és a 11. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Jogérvényesítés

 

12.1. A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:

 

Személyesen: A Szolgáltató fentiekben  rögzített ügyfélszolgálatán.

 

Írásban: A Szolgáltató fentiekben rögzített postacímére eljuttatott postai küldeménnyel

 

Telefonon: A Szolgáltató adati között  rögzített telefonszámok valamelyikén

 

E-mailben: Az webshop@villamossag.hu  e-mail címre megküldött elektronikus levélben

 

A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

 

Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 76-501-525, 76-501 - 500

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Weboldal: www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 1. Adatvédelem

8.1. A Szolgáltató a regisztrációkor, illetve megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vásárlótól, amelyek a rendelés lebonyolításához feltétlenül szükségesek. Ezeket az adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

 1. Egyebek

 

14.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

14.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

14.3. A Fejes István EV. által működtetett weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Fejes István EV. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A weboldalon feltüntetett árak, képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek a termék szélesebb körű megismerésére szolgál. A képek helyenként illusztrációk. Az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

14.4. A Szolgáltató egyes termékeket bizományosként értékesít (ezen termékek az weboldalon külön megjelölésre kerültek). Ezen termékeket a Szolgáltató minden esetben a megbízó nevében számlázza ki.

14.5. A Szolgáltató a Webáruházban, illetve üzlethelyiségeiben kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére értékesít. Erre tekintettel Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

14.6. A Szolgáltató a Webáruházban, illetve üzlethelyiségeiben csak háztartásban használatos mennyiséget értékesít. Amennyiben feltételezhető, hogy a Vásárló a rendelés során ezt a mértéket túllépi – ideértve azt az esetet is, ha ugyanazon vásárló több külön rendelést ad le ugyanazon termékre, és így lépi túl a háztartásban használatos mennyiséget - Szolgáltató fenntartja magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

14.7. A Webáruházban az "Árgarancia" felirattal ellátott termékekre a Szolgáltató esetenként kisebb-nagyobb árengedményt tud biztosítani a Vásárlói részére. Szolgáltató az árengedményt nem minden esetben tudja biztosítani és annak mértéke változó lehet, de semmiképpen nem haladhatja meg a termék vételárának 10%-át. Ezzel kapcsolatban a Vásárló bővebb tájékoztatást a termék mellett megadott telefonszámon kaphat.

14.8. A Vállalkozás külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez.

14.9. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14.10. Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

14.11. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

14.12. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 2011. évi CXII. törvény, 2001. évi CVIII. törvény, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az egyéb mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Baja, 2014. november 07.

 

 1. számú melléklet letöltése

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Név:

Postacím:

Fax:

E-mail cím:

 

 

Alulírott/ak …………….. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (1)

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (2)

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

2 A megfelelő jelölendő

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Tartalomjegyzék

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Fejes István EV (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 6500 Baja, Szabadság u. 6.

Az adatkezelő e-mail címe: info@villamossag.hu

Az adatkezelő telefonszáma: mobil: +36309797049, vezetékes: +3679326891

Honlap: www.villamossag.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosárcookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az email címet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyéb információban megadott adatok (pl. kapucsengő, munkahely neve, ...)

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Unas Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +3699200200 , E-mail cím: unas@unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 501 6200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpd@dpd.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Unas Online Kft

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +3699200200

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: unas@unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Forint Adótanácsadó és Könyvvezető Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1043 Budapest, Munkásotthon u. 14-16.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3679425543

Az adatfeldolgozó e-mail címe: forintbaja@gmail.com

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-72918/2014.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

A megrendelés folyamata
Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok
segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található
kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét,
árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem
fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön
szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet
olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt
biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék
részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely
termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra,
majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A
keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van
lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház
elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház
üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem
KLIKKELJEN IDE
.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből
milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is,
ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges
adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása
után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban
kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat,
illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a
regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és
biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell
választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha
Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a
megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön
megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva
véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés
után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás
fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt
megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy
egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait
is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint
bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az
áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.