Új jelszó kérése

Kategóriák

 • Akciós termékek
 • Kábelek, vezetékek
  •  
 • Hőfokszabályzók
 • Szerszámok és műszerek
  •  
 • Háztartási szerelvények
  •  
 • Hosszabítók, kábeldobok, csatlakozó kábelek
  •  
 • Villamos szerelési anyagok
  •  
 • Világítástechnika
  •  

TOP termékek

Termékajánló

Miért minket válasszon?
Folyamatos termékfeltöltés
Állandó akciók, kedvezmények
Megrendelés követési lehetőség
Alacsony szállítási költség
Elérhetőségünk
www.villamossag.hu
+36-79/326-891
webshopvillamossag.hu

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fejes István EV.  (továbbiakban Szolgáltató) és a Fejes István EV. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Fejes István EV

A Szolgáltató székhelye: 6500 Baja, Szabadság u. 6.

A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye: 6500 Baja, Szabadság u. 6.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@villamossag.hu

A Szolgáltató telefonos elérhetősége (ügyfélszolgálat): +36-79-326-891

(hívás díja nem emelt díjas hívás)

A Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság és nyilvántartásba vételi szám: Baja Önkormányzat, Vállalkozói igazolvány száma: EV-779518

A Szolgáltató adószáma: 44003535-2-23

A Szolgáltató uniós adószáma: HU44003535

A Szolgáltató kamarai tagsága:  BA44003535

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatai: (elektronikus levelezési címe): UNAS Online Kft, H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas @unas.hu

 

A Szolgáltató ügyfélszolgálata:

 

Cím:

6500 Baja, Szabadság u. 6.

Telefon

+3679-326-891

Nyitvatartás:

Hétfőtől – péntekig: 8,00 – 17,00

 

Szombaton: 8,00 – 12,00

 

 

1 .Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.villamossag.hu weboldalon található webáruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza. 

1.2. A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. A Webáruházban történő vásárlás nem kizárólag a Vásárló regisztrációja esetén lehetséges, azaz a szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció nem szükséges.

 

1.3. A Webáruház szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. Regisztráció, bejelentkezés

2.1. A Vásárló a www.villamossag.hu oldalon található „Regisztráció” menüpontra történő kattintással regisztrálhat. A regisztráció után a Vásárló a „Bejelentkezés” menüpontra történő kattintással, regisztrált e-mail címe és jelszava megadását követően kezdheti meg a vásárlást. 

2.2. A Vásárló a regisztráció során megadott adatait a későbbiekben módosíthatja, a bejelentkezést követően az „Adataim” linkre történő kattintással. A Szolgáltatót az adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli. 

2.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Vásárló által a regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémákért, hibákért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az a Szolgáltatónak nem felróható okból harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik. 

 1. Vásárlás menete

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítása az áruhoz mellékelve megküldésre kerül. Ha a Vásárló a kötelező használati utasítást nem kapná kézhez az áruval együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, és az ebben az esetben az pótlásra kerül. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége a Vásárlónak, úgy kérjük forduljon bizalommal a Szolgáltató ügyfélszolgálatához.  A Szolgáltató ügyfélszolgálatának adatait a Webáruház „információk” oldalán az „elérhetőség” vagy „kapcsolatfelvétel” menüpont alatt találja.

 3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót és az esetleges környezetvédelmi termékdíjat, továbbá a csomagolás költségét tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

 

3.4. Amennyiben az áru mellett hibás ár kerül feltüntetésre - különös tekintettel arra az esetre, ha  nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő  ár kerül feltüntetésre, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár - a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Várásló elállhat vásárlási szándékától.

 1. Megrendelés

4.1.A Vásárló a Webáruházban megrendelést a megvásárolni kívánt termék(ek) virtuális kosarában történő elhelyezését, majd a „Pénztár” gombra kattintást követően tud leadni. A Pénztár menüpont alatt a Vásárló kiválaszthatja a termék szállítási és fizetési feltételeit, illetve ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját. A vásárló megrendelését ezt követően a „Megrendelem” gombra kattintással adja le.  A „Megrendelem” gomb lenyomását megelőzően a Vásárló a „Vissza” gomb használatával módosíthatja a kiválasztott szállítási és fizetési feltételeket. 

4.2. A megrendelni kívánt áru(k)nak a Vásárló egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek. 

4.3. Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vásárló megrendelését az Webáruházon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz. A megrendelést követően a Vásárló egy számítógépes rendszer által automatikusan generált és kiküldött levelet kap a regisztráció során megadott e-mail címre, a megrendelt tételek feltüntetésével. Az automatikus visszaigazoló e-mail üzenet csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti a megrendelés 4.4. pont szerinti megerősítését. Az automatikus visszaigazoló levél nem jelenti azt, hogy megrendelt termék raktáron van. 

4.4. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően legkésőbb - az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével - 48 órán belül e-mail vagy telefonos megkeresés útján megerősíti a megrendelést, és tájékoztatja a Vásárlót a termék szállításának vagy személyes átvételének várható időpontjáról. 

4.5. Nem minősül a megrendelés 4.4. pont szerinti megerősítésének a szolgáltatás olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl. ideiglenes készlethiányról, vagy a 3.4. pontban foglaltakról értesíti. 

4.5. A Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. A szerződés megkötése, létrejötte

5.1. Amennyiben a Vásárlóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló automatikus rendszerüzenetet (4.3. pont) küldte meg a Szolgáltató, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek.

5.2. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a Vásárló megrendelését a 4.4. pontban foglaltak szerint megerősítette.

5.3. A megkötött szerződés írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés az 8.1 pont szerinti elállási határidő elteltét követően, elállás hiányában a rendszerből automatikusan törlésre kerül. A szerződést a Szolgáltató  nem iktatja. A Szolgáltató szerződést kizárólag magyar nyelven köt.

5.4. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, amennyiben 4.4. a Vásárló részére nem érkezik meg a visszaigazolás a megrendelésről.

 

 

 1. Fizetési feltételek

6.1. A „Megrendelem” gombra történő kattintással a Vásárló szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá  - a megrendelés Szolgáltató általi, 4.4. szerinti megerősítését követően - fizetési kötelezettsége keletkezik.

6.2. A Vásárló fizetési kötelezettségének az alábbiak szerint tehet eleget:

a./ Futárral történő házhozszállítás esetében a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a futárnak, vagy internetes bankkártyás fizetés esetén a rendelés leadásakor előre kell kifizetni.

 

b./ Bolti átvétel esetén a rendelés összege az üzletben használt fizetési eszközökkel – készpénz, bankkártya – egyenlíthető ki. Az üzletünkben elfogadásra kerülő bankkártyák aktuális listája megtalálható a weboldalunkon.

 

c./ Külföldi megrendelés esetén a kiválasztott termékek vételárát, a szállítási költséget és a banki költséget az elkészített árajánlat alapján átutalással, előre kell kifizetni.

 

6.3. A fizetési módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Pénztár” menüpont alatt választhatja ki

 

 1. Szállítási feltételek

7.1. A megrendelt termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontját a Szolgáltató  a termék információs lapján, illetve a megrendelés megerősítésében feltünteti. Amennyiben a termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontja megváltozik, a Szolgáltató arról haladéktalanul értesíti a Vásárlót.

7.2 . Személyes (bolti) átvétel

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendelt áru(ka)t személyesen átvegye, telefonon vagy e-mailben egyeztetett határidőn belül, a Szolgáltató üzlethelyiségében.

A bolti átvétellel rendelt termékek esetében nincs szállítási költség. Az átvételre a rendelés leadását követő 2-7 munkanapon belül van lehetőség a bolt nyitvatartási ideje alatt. Az átvétel előtt külön értesítést küldünk e-mailen, amennyiben a rendekés megérkezett a boltba

7.3. Házhoz szállítás

A Webáruház által forgalmazott, raktáron lévő termékek futárral történő házhozszállítási határideje 1 munkanap. A munkanapokon 12 óráig leadott rendeléseket a következő munkanapon, a pénteken 12 óráig leadottakat hétfőn, a hétvégi rendeléseket pedig a következő hét keddi napján szállítja ki a Szolgáltató. A kiszállítás előtti napon e-mailben értesítjük Partnereinket a csomag feladásáról.

A házhoz szállítás díjköteles, amelyet a Vásárló köteles megfizetni. Az aktuális szállítási díjakat a Szolgáltató a www.villamosag.hu  weboldalon közzéteszi.

Ha egy Vásárlótól egy napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második, vagy attól több ugyanaznapi rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, úgy a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának a jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.4. Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól.

7.5. A szállítási módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Pénztár” menüpont alatt választhatja ki.

7.6. A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot ellenőrizni, annak külsőleg sértetlenségét ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni.

Amennyiben a Vásárló bármi sérülést tapasztalna a csomagon külsőleg, úgy ezen tényt  jelezze a futárcégnek, kérve az áru tételes átadását a futárcégtől, és helyszíni jegyzőkönyv felvételét az esetleges sérülésekről. Az így keletkezett károkért a futárcéget terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló figyelmetlenségéből eredően elmarad a tételes átadás és a jegyzőkönyv felvétele (azaz a Vásárló nem jelzi a csomag külső sérülését a szállítást végző felé az átadás időpontjában), utólagosan hiányosságokra, sérülésekre vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A futárcégnek is csak az átadás időpontjában áll módjában elfogadni a csomag sérülésére vonatkozó reklamációt. Utólagos reklamációra nincs lehetőség! A törékeny, törékenynek vélt árukat a Szolgáltató mindig törékeny jelzéssel adja át a fuvarozást végző cég felé.

 

 1. Elállás joga

 

8.1. A Vásárló a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat.

8.2. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:

- a termék átvételének napjától,

- több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától

számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja (5.2. pont), és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

8.3. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi úton juttathatja el a Szolgáltató részére:

 

Név: Fejes István EV

Postacím: 6500 Baja, Szabadság u. 6.

Telefax: 36-79-326-891

E-mail cím: webshop@villamossag.hu

 

A csak telefonon leadott elállási nyilatkozatot a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

A Vásárló az elállás jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező minta felhasználásával is gyakorolhatja.

 

 

8.4. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

8.5. Ha a Vásárló a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló  elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított  14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült fuvarozási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek, amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató  által kínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

 

8.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

8.7. A Vásárló köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy, a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

 

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék postai úton vagy utánvétes csomagként nem küldhető vissza.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

8.8.  Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.9. A Vásárló felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

8.10. A Vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát

 

- az olyan nem előre gyártott termék esetében a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

8.11. Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

 

 

 1. Jótállás

 

9.1. A Szolgáltatót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.2. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

9.3. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

 

 

 1. Kellékszavatosság

 

10.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

10.2. A Vásárló  - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. / Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára - más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest, azzal összehasonlítva - aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet

b./ Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

10.3. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

10.4. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló.

 

10.5. A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

10.6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 1. Termékszavatosság

 

11.1. A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint – a 10.2 pont alatt meghatározott  kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

11.2. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

11.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

11.4. Termékszavatossági igényét a  Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

11.4. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

11.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

11.6. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.7. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 10. és a 11. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Jogérvényesítés

 

12.1. A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:

 

Személyesen: A Szolgáltató fentiekben  rögzített ügyfélszolgálatán.

 

Írásban: A Szolgáltató fentiekben rögzített postacímére eljuttatott postai küldeménnyel

 

Telefonon: A Szolgáltató adati között  rögzített telefonszámok valamelyikén

 

E-mailben: Az webshop@villamossag.hu  e-mail címre megküldött elektronikus levélben

 

A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

 

Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 76-501-525, 76-501 - 500

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Weboldal: www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 1. Adatvédelem

8.1. A Szolgáltató a regisztrációkor, illetve megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vásárlótól, amelyek a rendelés lebonyolításához feltétlenül szükségesek. Ezeket az adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

 1. Egyebek

 

14.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

14.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

14.3. A Fejes István EV. által működtetett weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Fejes István EV. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A weboldalon feltüntetett árak, képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek a termék szélesebb körű megismerésére szolgál. A képek helyenként illusztrációk. Az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

14.4. A Szolgáltató egyes termékeket bizományosként értékesít (ezen termékek az weboldalon külön megjelölésre kerültek). Ezen termékeket a Szolgáltató minden esetben a megbízó nevében számlázza ki.

14.5. A Szolgáltató a Webáruházban, illetve üzlethelyiségeiben kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére értékesít. Erre tekintettel Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

14.6. A Szolgáltató a Webáruházban, illetve üzlethelyiségeiben csak háztartásban használatos mennyiséget értékesít. Amennyiben feltételezhető, hogy a Vásárló a rendelés során ezt a mértéket túllépi – ideértve azt az esetet is, ha ugyanazon vásárló több külön rendelést ad le ugyanazon termékre, és így lépi túl a háztartásban használatos mennyiséget - Szolgáltató fenntartja magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

14.7. A Webáruházban az "Árgarancia" felirattal ellátott termékekre a Szolgáltató esetenként kisebb-nagyobb árengedményt tud biztosítani a Vásárlói részére. Szolgáltató az árengedményt nem minden esetben tudja biztosítani és annak mértéke változó lehet, de semmiképpen nem haladhatja meg a termék vételárának 10%-át. Ezzel kapcsolatban a Vásárló bővebb tájékoztatást a termék mellett megadott telefonszámon kaphat.

14.8. A Vállalkozás külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez.

14.9. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14.10. Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

14.11. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

14.12. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 2011. évi CXII. törvény, 2001. évi CVIII. törvény, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az egyéb mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Baja, 2014. november 07.

 

 1. számú melléklet letöltése

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Név:

Postacím:

Fax:

E-mail cím:

 

 

Alulírott/ak …………….. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (1)

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (2)

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

2 A megfelelő jelölendő

 

A megrendelés folyamata
Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok
segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található
kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét,
árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem
fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön
szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet
olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt
biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék
részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely
termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra,
majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A
keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van
lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház
elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház
üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem
KLIKKELJEN IDE
.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből
milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is,
ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges
adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása
után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban
kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat,
illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a
regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és
biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell
választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha
Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a
megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön
megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva
véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés
után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás
fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt
megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy
egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait
is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint
bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az
áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.